KČOV

Zavolajte nám: (0903) 551 969

Koreňové Čističky Odpadových Vôd

Ak by niekto chcel byť úplne nezávislý od vodární a kanalizácií, môže si vybudovať aj vlastnú čistiareň odpadových vôd.Pri žumpe treba rátať s vývozom (10-12x ročne) čo je cca 282 Eur (8.495,50 Sk) a zápachom. Zakúpenie žumpy je cca. 1660 Eur (50.009,20 Sk), zatiaľ čo koreňová čistička pre 4 – člennú rodinu sa dá vybudovať od 2000 Eur (60 320 Sk).

Čistiareň necítiť, znečistenú vodu recykluje na čistú a produkuje iba minimálne množstvo hygienicky vyhovujúceho kalu, ktorý sa využíva ako ekologické hnojivo.

*Podmienkou správneho fungovania KČOV je mať žumpu alebo 3-komorový septik, ktorý si je možné objednať v našej firme.

KČOV delíme na Horizontálne a Vertikálne

sk_obsah_clip_image002 sk_obsah_clip_image004

Sú schopné čistiť odpadové vody s nízkou koncentráciou organických látok, čo je u klasických čističiek problém. Dobre sa vyrovnávajú s kolísaním množstva a kvality odpadových vôd. Môžu pracovať prerušovane, čo klasické čističky nemôžu. Vyžadujú minimálnu, ale pravidelnú údržbu. Nevyžadujú elektrickú energiu. Majú menšiu náchylnosť k havárii systému. Dobre zapadnú do krajiny a sú jej súčasťou, prípadne môžu plniť aj okrasnú funkciu.

Odstraňovanie organických a nerozpustených látok v KČOV je v priebehu roka stále a naviac sa KČOV dobre vyrovnávajú s kolísaním organického znečistenia, a takisto jeho nízkymi koncentráciami . To umožňuje využívať KČOV na čistenie splaškových vôd, ktoré sú silne riedené dažďovými alebo drenážnymi vodami, čo je v našich podmienkach veľmi bežné pre malé dediny. Práve použitie KČOV pre malé zdroje splaškových vôd sa javí ako veľmi perspektívne.

Od roku 1952, kedy K. Seidel uskutočnil prvý pokus s čistením odpadových vôd pomocou umelých mokradí, sa vegetačné čistiarne odpadových vôd rozšírili do celého sveta. V Európe je v súčasnosti 60 000 vegetačných čistiarní, v Českej republike je asi 160. Prvé koreňové čistiarne sa na Slovensku začínajú realizovať v roku 1993, dnes nachadzajú čoraz väčšie  uplatnenie .

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam koreňových čističiek na území českej republiky si môžete stiahnuť TU