KČOV pre obce a priemysel

Zavolajte nám: (0903) 551 969

Už viac ako 9 rokov realizujeme KČOV pre našich spokojných zákazníkov ,poskytujeme referencie formou tel.kontaktu na klienta

korenovecisticky

korenovecisticky

Spoločnosť ENVIRONMENT s.r.o. prevádza výstavbu koreňových čističiek pre jednotlivé domácnosti, ale takisto pre väčšie skupiny domov a obcí. Hlavnou výhodou našich systémov je nielen fakt, že môžu byť kedykoľvek podľa potreby rozšírené, ale hlavne ich cena. Cena koreňovej čističky totiž relatívne klesá v závislosti na veľkosti. Takže v prípade výstavby väčšieho systému pre niekoľko domov a jeho prepočte na jednotlivé domácnosti sa jeho cena veľmi podstatne zníži a celý systém tak vyjde oveľa lacnejšie, ako keby si koreňovú čističku nechal každý vlastník inštalovať samostatne.

KČOV preukázali výbornú schopnosť odstraňovať organické a nerozpustené látky, a preto boli v 70. a 80. rokoch 20. storočia využívané takmer výhradne k čisteniu mestských a domových splaškových vôd z malých zdrojov znečistenia. Od konca 80. rokov 20 storočia sa však použitie koreňových čističiek (niekedy v kombinácii s inými typmi umelých mokradí) rozšírilo na takmer všetky druhy odpadových vôd vrátane priemyslových a poľnohospodárskych.

zdroj obrázkov: http://www.waagner-biro.com/en/divisions/gulf/environment